Přihlášky na Dopravku opět otevíráme 1. května 2024! 🎉

Nenech si nic ujít a odebírej novinky z Dopravky ČVUT!

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji ve smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) ve spojení se zákonem č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů týkajících se mé osoby, a to pro potřeby správce údajů, kterým je ČVUT, z důvodů zasílání informačních e-letterů. Souhlas se zpracováním a uchováním dat uděluji na období 5 let od data podpisu tohoto souhlasu. Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let.


Beru na vědomí, že jsou mi zachována práva subjektu údajů, a to: právo na přístup k mým osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo vznést námitku.


Jsem si vědom/a toho, že pokud zjistím, že je s mými osobními nebo citlivými údaji nakládáno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu. Také se mohu obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů či na pověřence pro ochranu údajů, jehož kontakt je uveden na stránkách www.cvut.cz. Svůj souhlas můžu vzít kdykoliv zpět/odvolat, a to např. na adresu milan.kurka@fd.cvut.cz.

Logo Fakulty dopravní ČVUT v Praze

FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE
Konviktská 20
110 00 Praha 1

Copyright © 2022 Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Webovou stránku RozhybejBudoucnost.cz spravuje Referát strategie a vnějších vztahů (Fakulta dopravní ČVUT v Praze).
V případě nalezení chyby napište webmasterovi na milan.kurka@fd.cvut.cz.