⚠️ PŘIHLÁŠKY NA DOPRAVKU UŽ JEN DO 31. 3. 2024! ⚠️
Logo Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Nejrychlejší dopravní konference

studentská prezentační soutěž

Harmonogram

Harmonogram

09:00 Registrace účastníků konference, Ballingův sál.

09:30 Zahájení soutěžní konference.

09:45 Úvodní slovo pořadatele.

10:00 Soutěžní prezentace elevator pitch. Hodnocení příspěvků prostřednictvím online formulářů.

12:00 Networking. Konec soutěžní části konference. Ukončení hodnocení prostřednictvím online formulářů.

13:00 Vyhlášení vítězných příspěvků. Finálové prezentace.

14:30 Závěrečné slovo pořadatele.

14:40 Ukončení soutěžní konference.

Před konferencí
Konference
  • Během první části konference prezentuješ svůj příspěvek formou elevator pitch.
  • Soutěžní komise (zástupci studenstva, akademičtí pracovníci, publikum a zástupci přizvaných firem) hodnotí jednotlivé prezentace (elevator pitch).
  • Komise se odebere k závěrečnému vyhodnocení. Získané body každé prezentace budou sečteny a komise na jejich základě rozhodne o třech vítězných prezentacích.
  • Každému vítězi je předán symbolický šek s finanční odměnou 15 000 Kč a vítěz následně prezentuje svou finálovou prezentaci.
Po konferenci
  • Po konferenci dostane každý soutěžící k dispozici výsledky hodnocení vlastního příspěvku elevator pitch.
  • Všechny prezentace budou publikovány online ve sborníku, který bude ke stažení na stránkách konference https://rozhybejbudoucnost.cz/konference