Přihlášky na Dopravku opět otevíráme 1. května 2024! 🎉

Studium s handicapem

POMŮŽEME TI PŘI STUDIU

Na nic nebudeš sám/sama

Na ČVUT působí ELSA ČVUT, která podporuje studenty a uchazeče se specifickými potřebami (zrakové, sluchové nebo pohybové postižení), dále studenty se specifickými poruchami učení, psychickým nebo chronickým onemocněním.

Využít můžeš různé služby: otestování se v případě podezření na poruchy učení, nácvik studijních strategií, úprava formy a průběhu studia, konzultace s psychologem a další.