Přihlášky na Dopravku opět otevíráme 1. května 2024! 🎉

Jak to chodí na vysoké?

NOVÉ PROSTŘEDÍ, NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI, NOVÝ REŽIM

Zajímá tě, jak to chodí na vysoké?

Na vysoké už nehrajeme na pololetí, jedničky a pětky, 45 minutové hodiny či rozvrh od osmi do tří. Co všechno je na vysoké jinak?

Školní rok vs. akademický rok 

Zatímco na střední škole byl školní rok, který se dělil na pololetí, u nás tě čeká akademický rok a zimní/letní semestr. V letošním akademickém roce zimní semestr probíhá v termínu 19. 9. 2022 – 19. 2. 2023, letní semestr od 20. 2. 2023 – 17. 9. 2023. Výuka trvá 14 týdnů, zbytku se říká zkouškové období.

Ve zkouškovém období skládáš zkoušky z předmětů, které jste v semestru měl(a) a vyžadují zakončení zkouškou. Abys zkoušku mohl(a) absolvovat, musíš získat zápočet. Pokud zápočet nezískáš, čeká tě opakování předmětu. U některých předmětů se setkáš s tzv. klasifikovaným zápočtem, u takových předmětů již není nutné složit zkoušku.

Na jedničky a pětky zapomeň

Na Dopravce tě čeká hodnocení písmeny, a to  A až F. A–E říká, že jsi předmět udělal(a), klasifikačním stupněm F budeš ohodnocen(a), pokud zkoušku nesložíš nebo se na ni nedostavíš.

Každý předmět má určitý počet kreditů, který získáš úspěšným absolvováním. Je ale nutné nasbírat dostatečný počet kreditů – za celou dobu studia musíš získat 180 kreditů (v 1. semestru musíš získat minimálně 15 kreditů, na konci 2. semestru musíš mít na kontě minimálně  30 kreditů, v každém dalším akademickém roce minimálně 40 kreditů).

Přednášky, cvičení, laboratoře? 

První rozdíl, na který si budeš muset zvyknout, je to, že „hodina“ už nebude mít 45 minut, ale rovnou dvojnásobek, tedy 90 minut. V rozvrhu se ti také u předmětů bude objevovat, jestli je jedná o přednášku, cvičení nebo laboratoř. 

Přednáška je hromadné vysvětlování látky ve velkých posluchárnách (100–200 lidí). Cvičení se odehrává v menších skupinkách (max. 30 lidí), ve kterých si prakticky na příkladech ověřuješ získané znalosti z přednášek. A laboratoře jsou stejné jako cvičení, jen se konají přímo na specializovaných pracovištích.

Rozvrh

Odvyknout si také budeš muset na pravidelné ranní vstávání na osmou hodinu. Rozvrh na vysoké je stavěn tak, že hodinu můžeš mít kdykoliv. Ráno, v poledne, odpoledne… a třeba zbytek dne mít volno.