Přihlášky na Dopravku opět otevíráme 1. května 2024! 🎉
Logo Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Nejrychlejší dopravní konference

studentská prezentační soutěž

Komise

Složení komise

Komisi jmenuje vyhlašovatel (organizátor) soutěže. Každou prezentaci příspěvku pro elevator pitch bude hodnotit soutěžní komise složená ze zástupců studentstva, akademických pracovníků, zástupců přizvaných komerčních subjektů a publika v tomto rozvržení:

Studentstvo

1 hlas
zástupce Bakalářského studia na ČVUT

1 hlas
zástupce Magisterského studia na ČVUT

1 hlas
zástupce Doktorského studia na ČVUT

Akademičtí pracovníci

2 hlasy
Akademičtí pracovníci FD ČVUT

Publikum

1 hlas
výsledek online ankety přizvaných komerčních subjektů

1 hlas
výsledek online ankety účastníků konference (publika)

V případě nerozhodných výsledků rozhodne o vítězi arbitrárně část komise složená ze zástupců studentstva a akademických pracovníků formou hlasování popř. losem.