⚠️ VYHLAŠUJEME MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ! ⚠️

Podmínky přijetí

Dostat se k nám zvládneš levou zadní

Bez maturity to nepůjde

Abys mohl(a) nastoupit na vysokou, musíš mít v kapse maturitu, to dá rozum.

Podmínky přijetí pro Technika a technologie v dopravě a spojích & Technologie údržby letadel

Pokud se budeš hlásit do těchto dvou programů a budeš mít úspěšně za sebou maturitu, přijímací zkouška ti bude odpuštěna. Při přijímání se pak budou zohledňovat předměty státní části maturitní zkoušky.

Podmínky přijetí do programu Profesionální pilot

Pokud je tvým snem stát se profesionálním pilotem nebo pilotkou, je nutné zvládnout naše přijímací zkoušky. Ty tě čekají z matematiky a angličtiny. Úroveň angličtiny bys měl(a) mít B2, matematika pak zkoumá gymnazijní znalosti. Ostatně – přijímací zkoušku z matematiky si můžeš vyzkoušet zde.


A pro úplnost ještě dodáváme, že přijímací zkoušku nelze nahradit SCIO testem, certifikáty aj.

Zároveň je nutnost získání dokladu o zdravotní kvalifikaci („Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy od Ústavu leteckého zdravotnictví – ÚLZ) . Zároveň musíš mít mít schopnost hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů, konkrétně praktický pilotní výcvik představuje částku cca 1 450 000 Kč

Detailní podmínky přijetí

Zajímají tě kompletní podmínky přijetí se všemi detaily? Podívej se na fakultní web, kde najdeš vše do posledního puntíku.

Doložení znalosti jazyků

Doložení znalosti češtiny​

Pokud nejsi z České nebo Slovenské republiky a nastupuješ do programu v češtině, bude potřeba, abys nám doložil(a), že umíš česky minimálně na úrovni B2. Úroveň znalosti českého jazyka můžeš doložit jedním z následujících způsobů:

  • předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka,
  • předložením diplomu z vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce,
  • potvrzením o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd Fakultě dopravní ČVUT v Praze,
  • osvědčením o úspěšném absolvování přípravného kurzu Celoživotního vzdělávání „Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky“ na Fakultě dopravní ČVUT v Praze,
  • osvědčení úrovně B2 a vyšší z jiné fakulty ČVUT nebo z MÚVS ČVUT, osvědčení úrovně B2 a vyšší z Univerzity Karlovy z Ústavu jazykové a odborné přípravy– informace viz https://ujop.cuni.cz. ​

Doložení znalosti angličtiny

Pokud půjdeš studovat program Profesionální pilot v angličtině, budeš muset doložit její znalost minimálně na úrovni B2. Udělat tak můžeš jedním z několika způsobů:

  • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“, 
  • potvrzení o úspěšném absolvování předchozího studia v anglickém jazyce, 
  • potvrzení o úspěšném absolvování přezkoušení z anglického jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní,
  • mezinárodně uznávaný certifikát,
  • doložením osvědčení o znalosti anglického jazyka v minimální úrovni B2.

Znalost jazyka je potřeba doložit nejpozději do přijímací zkoušky.

Informace pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat v českém jazyce

Přezkoušení z češtiny proběhne 14. 6. 2023 od 9:00 v místnosti B 301 v budově Horská (Horská 3, Praha 2). Zkouška je určena jen pro uchazeče o studium, kteří mají podanou přihlášku na Fakultu dopravní.

Na termín přezkoušení z českého jazyka je třeba se předem přihlásit e-mailem Mgr. Ireně Veselkové (veselkova@fd.cvut.cz), kapacita na tento termín je maximálně 20 studentů. V e-mailu uveď svoje jméno a termín zkoušky. V příloze zašli kopii dokladu o zaplacení zkoušky.

Cena zkoušky je 3 000,- Kč. Poplatek musí být zaplacen převodem na účet před zahájením zkoušky. 

Platba kurzu vkorunách: 

Platbu proveď na účet FD ČVUT:
Číslo účtu: 19-3322370227/0100 KB 
Variabilní symbol:7942301 
IBAN:  CZ63 0100 0000 1933 2237 0227 
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX  

Při platbě nezapomeň uvést variabilní symbol, do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení a účel platby. 

Neúčast je nutné omluvit e-mailem nejpozději 2 dny předem, jinak termín propadá. 

PROČ JE DOPRAVKA ČVUT PRO TEBE TA SPRÁVNÁ VOLBA?

Společně posouváme hranice dopravy mílovými kroky do budoucnosti

… a taky to u nás žije. Jsme moderní a dynamická fakulta, která již skoro 30 let má zásadní slovo ve světě dopravy.

Projektová výuka

Zapomeň na to, že bys dělal(a) školní projekty do šuplíku. Zakládáme si na týmových projektech, ve kterých budeš řešit reálné problémy v praxi a díky tomu může mít tvá práce i reálný dopad na život kolem tebe.

Studuj v zahraničí

Díky nám si můžeš užít nejen standardní program ERASMUS, ale také dual-degree programy, se kterými získáš nejen český titul, ale také ekvivalentní ze zahraniční univerzity. Momentálně můžeš získat titul z USA a Švédska.

Studentský život

Díky studentskému klubu eFDrive zažiješ nezapomenutelné zážitky z nepřeberného množství akcí, které organizuje. Připravuje také pro tebe fakultní seznamovák UZEL, na kterém se potkáš se svými novými spolužáky.

U nás si vybereš

Ať už jsi fanda kolejové, letecké či silniční dopravy, logistiky, managementu v dopravě, z našich studijních programů si vybereš. Pokýváme jimi celou šíři dopravy – protože doprava hýbe světem!