Přihlášky na Dopravku opět otevíráme 1. května 2024! 🎉

Přípravné kurzy

Dáme stabilní základ tvému studiu

Potřebuješ se zdokonalit či ověřit si znalosti z různých oblastí, které při studiu na Fakultě dopravní ČVUT v Praze budeš každý den používat?

Kryjeme ti záda! Organizujeme hned několik přípravných kurzů, které ti pomohou.

Přezkoušení z českého jazyka

Přezkoušení se ti bude hodit, pokud budeš potřebovat doložit znalost českého jazyka (pokud nejsi z Česka nebo ze Slovenska. Přezkoušením se ověřuje znalost českého jazyka v úrovni minimálně B2.

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a společenských vědp
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 2500,- Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)

Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky

Pokud si nejsi jistý/á v kramflecích, jestli máš češtinu na B2, můžeš využít přípravný kurz češtiny. Intenzivní přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky je realizován v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Cílem ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na vysoké škole technického směru v českém jazyce a prokázání velmi dobré znalosti češtiny v odpovídající úrovni (B2) v přijímacím řízení. Kurz je zaměřen na osvojení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním), rozvoj komunikativních schopností (rozšiřování slovní zásoby, frazeologie) a schopnost reagovat v každodenních situacích.

 • kurz probíhá v průběhu celého akademického roku
 • přihlášení je možné v období od ledna do května
 • kurz je zpoplatněn
 • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
 • detailní informace na internetové stránce https://jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince

Přezkoušení z angličtiny

Jdeš studovat Profesionálního pilota a chceš si ověřit, jestli tvá angličtina je na úrovni B2 a vyšší? Nech se přezkoušet!

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a společenských věd
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 3000,- Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Jitka Heřmanová (e-mail: hermaji3@fd.cvut.cz)

Přípravný kurz z matematiky a fyziky

V Praze můžeš využít přípravný kurz, který pro tebe zajišťuje náš Ústav aplikované matematiky. 

 • délka kurzu je 12 týdnů (začátek bude upřesněn)
 • kurz probíhá v budově v ulici Na Florenci 25, 110 00 Praha 1
 • kurz probíhá v českém jazyce
 • kurz je zpoplatněn
 • bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy.html

Pokud půjdeš studovat do Děčína, bude se ti hodit přípravný kurz , který zajišťuje pracoviště Děčín. 

 • kurz probíhá na adrese Pohraniční 1, Děčín
 • intenzivní kurz v průběhu jednoho týdne
 • předpokládaný termín konání je září 2024
 • bližší informace budou zveřejněny v červnu 2024 na internetových stránkách FD a zde na rozhybejbudoucnost.cz
 • další informace jsou dostupné také telefonicky: 412 512 736
PROČ JE DOPRAVKA ČVUT PRO TEBE TA SPRÁVNÁ VOLBA?

Společně posouváme hranice dopravy mílovými kroky do budoucnosti

… a taky to u nás žije. Jsme moderní a dynamická fakulta, která již skoro 30 let má zásadní slovo ve světě dopravy.

Projektová výuka

Zapomeň na to, že bys dělal(a) školní projekty do šuplíku. Zakládáme si na týmových projektech, ve kterých budeš řešit reálné problémy v praxi a díky tomu může mít tvá práce i reálný dopad na život kolem tebe.

Studuj v zahraničí

Díky nám si můžeš užít nejen standardní program ERASMUS, ale také dual-degree programy, se kterými získáš nejen český titul, ale také ekvivalentní ze zahraniční univerzity. Momentálně můžeš získat titul z USA a Švédska.

Studentský život

Díky studentskému klubu eFDrive zažiješ nezapomenutelné zážitky z nepřeberného množství akcí, které organizuje. Připravuje také pro tebe fakultní seznamovák UZEL, na kterém se potkáš se svými novými spolužáky.

U nás si vybereš

Ať už jsi fanda kolejové, letecké či silniční dopravy, logistiky, managementu v dopravě, z našich studijních programů si vybereš. Pokýváme jimi celou šíři dopravy – protože doprava hýbe světem!